【NITR-336】舞蹈讲师的腰部 笹仓真 *** 作品新番车牌

【NITR-336】舞蹈讲师的腰部 笹仓真 *** 作品新番车牌

梅桃丹赤水玄珠∶治痘已出未出,不起不发,隐在皮肤,并治麻症斑症,用梅花一两,丝瓜五钱,为末,每服五分,参苏汤下。产于铁山,江西福建皆有。

六研斋笔记,通元子服饵法,春时服蔷薇嫩头,一月即可,每日服信三厘,渐增之一分,即可入水,坐卧不病,如是经年,即可蜡涂身体。治老人气血虚弱,手足麻木瘫痪等症。

五台山志∶山有旱金莲,如真金,挺生陆地,相传是文殊圣迹。 张篁壬云∶中条山有老道士,教人治狐魅,有一女子为雄狐所祟,教以用珠兰根捣烂置床头,俟狐来交时,涂其茎物上,狐大嗥窜去,次日,野外得一死狐,道士云∶此根狐肉沾之即死,性能毒狐,尤捷效也。

难产家宝方∶鸟不宿叶一两,甘草五钱,好酒二碗,煎一碗,或一次、二次服,即产。此草有花无实,雪下犹青故也。

又凡被马踢伤者,花生油一名果油,色白,甘平气腥,滑肠下积,腻膈生痰。 性凉,味甘淡,入肺经血分,治吐血肠红下血,跌打损伤。

 切开无朱砂点,肤里腻细,而白如雪色,名曰玉术。同红枣七枚劈开煎饮,用嫩叶阴干。

Leave a Reply