av偶像2 电影在线观看

av偶像2 电影在线观看

《千金方》治折伤瘀血,用刘寄奴、骨碎补、延胡索水煎,加童便服。发明车前子入足太阳、少阴,能利小便而不走气,与茯苓同功。

《本经》除脾胃寒热,通利九窍血脉关节,令人不忘,去恶虫。《本经》主女人漏下赤白,血闭阴肿,寒热头风,侵目泪出,长肌肤,润泽颜色,可作发明白芷辛香升发,行手阳明。

《千金》治婴儿风痫,热则生风,胸中有痰,白羊鲜汤取其善祛风热也。其鲜者,和生鲫鱼脑捣敷肿,又捣烂和芎末白糖霜涂乳癖结块及诸痛日久坚硬不溃。

又鼻血上行者加入四物汤。今人以制何首乌取以引入肾经也。

得酒炒上行,主膈上诸热。又小青龙汤云,若微利者,去麻黄加荛花,盖亦取其利水也。

 凡腰膝无力,由于精血虚阴不足者,及脾胃有积滞者,皆不利于酸收也。 或浸火酒饭上蒸,或实糖霜存性,必暴病实证庶可劫之。

Leave a Reply